Barometer je prístroj na meranie atmosférického tlaku. Pre laického užívateľa sprostredkúva informácie o tendenciách vo vývoji tlaku vzduchu. Stúpanie alebo klesanie tlaku vzduchu hovorí o vývoji počasia v krátkej budúcnosti.

Vlhkomer je veľmi užitočný prístroj, ktorý dáva informáciu a vlhkosti vzduchu v interiéri a umožňuje si vyregulovať optimálnu klímu v byte a predchádzať zdravotným komplikáciám.

Uvedené meracie prístroje fungujú na báze využívania fyzikálnych javov. Nepotrebujú žiadny zdroj energie.

Zobrazený jediný výsledok