Hodinárstvo Karol Bohony
Obchodný dom Jednota
Trojičné námestie 9,
917 01 Trnava

email: karol.bohony@gmail.com
telefón: 0940 370 260