Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia:

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Karol Bohony, IČO: 37232126, , spoločnosť je zapísaný v Živnostenskom registri  pod vložkou č: 202-9917 (ďalej len predávajúci) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, a to na stránke www.hodinarstvotrnava.sk

Kamenná predajňa:

 Výber hodiniek, realizáciu platby, prevzatie a reklamácie tovaru je možné vykonať aj v našej kamennej predajni v Trnave.

Adresa prevádzky:

Hodinárstvo Karol Bohony

OD COOP Jednota

Trojičné námestie 9

917 01 Trnava

Objednanie tovaru:

Online nákupný košík

Po vložení tovar do košíka, kliknite na tlačidlo objednať, vyplňte povinné údaje označené hviezdičkou a potvrďte objednávku. Záväzná objednávka sa vygeneruje automaticky a je zároveň aj kúpnou zmluvou, kde sa stanovia presné podmienky dodania tovaru, cena a obsah. Po zaslaní objednávky počkajte na potvrdzujúci mail o prijatí objednávky. Na svojom konte na stránke www.hodinarstvotrnava.sk po registrácii, resp. ak ste už registrovaný užívateľ, po prihlásení môžete sledovať stav Vašej objednávky.

Objednávka cez Email

Tovar si môžete objednať aj zaslaním obyčajného emailu na adresu karol.bohony@gmail.com. Do emailu uveďte presné katalógové číslo tovaru, názov tovaru, počet objednaných kusov, dodaciu adresu, spôsob dopravy (poštový kuriér alebo osobný odber), spôsob platby (dobierka alebo platba na prevádzke pri osobnom odbere) a Vaše telefónne číslo. O stave objednávky Vás budeme priebežne informovať zaslaním správy na emailovú adresu, z ktorého príde objednávka.

Objednávka cez Telefón

Tovar si môžete objednať aj volaním na telefónne číslo: +421 0940 370 260 v pracovnej dobe Po: – Pia: od 9:00 – do 17:00. Nadiktujte nám presný katalógové číslo tovaru, názov tovaru, počet objednaných kusov, dodaciu adresu, spôsob dopravy (poštový kuriér alebo osobný odber), spôsob platby (dobierka alebo platba na prevádzke pri osobnom odbere), Vaše telefónne číslo a Emailovú adresu. O stave objednávky Vás budeme priebežne informovať zaslaním správy na emailovú adresu, ktorý ste nadiktovali.

Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru.

Dodacie podmienky:

Spôsob dodania

Na stránke www.hodinarstvotrnava.sk máte možnosť si vybrať spôsob doručenia prostredníctvom kuriérom Slovenskej pošty alebo osobným odberom na predajni v hodinách Po – Pia od 8:00 – do 19:00 a v Sobotu od 8:00 do 13:00 na adrese:

Hodinárstvo Karol Bohony

OD COOP Jednota

Trojičné námestie 9

917 01 Trnava

Termíny dodania

Pri každom tovare, ktorý je skladom, je táto informácia viditeľne uvedená. Tovar, ktorý máme na sklade odosielame v deň prijatia objednávky (do 15:00). Tovar, ktorý nemáme momentálne na sklade odosielame zvyčajne od 2 do 7 prac. dní. V prípade dlhšieho dodania budete upozornený, a máte možnosť zrušiť objednávku. Kuriér Slovenskej pošty Vám tovar doručí maximálne do troch dní. V prípade osobného odberu na prevádzke si tovar ktorý máme na sklade môžete prevziať počas aktuálne platných otváracích hodín hneď od potvrdenia Vašej objednávky. Tovar vám na prevádzke bude držaný po dobu 7 dní.

Poštovné

V prípade doručenia na Slovensko bude balík distribuovaný prostredníctvom Kuriéra Slovenskej pošty a poštovné bude účtované podľa aktuálne platného cenníka Slovenskej pošty. https://cennik.posta.sk/

Doručenie do zahraničia:

• Pri objednávke do zahraničia neplatia hore písané ceny poštovného a balného, sú individuálne pre jednotlivé krajiny.

• Informácie o cien poštovného a balného kupujúcemu dáme vedieť mailom na jeho vyžiadanie.

• V prípade priatej objednávky zo zahraničia, kupujúceho upozorňujeme na nadmerné poštovné a balné, a bez jeho súhlasu to nezrealizujeme.

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

• Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.

• Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.

• Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

• Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou alebo kuriérskou službou

• Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa

• Poškodenie zásielky zavinené poštou alebo kuriérskou službou.

• Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu distribútora v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia.

 Kupujúci je povinný

Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade zistenia akýchkoľvek poškodení a nezrovnalostí, nám tieto informácie bezodkladne oznámiť telefeonicky, alebo prostredníctvom e-mailu.

 Platobné podmienky

 Platobné povinnosti kupujúceho

Na základe objednávky kupujúci je povinný Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého, opätovného doručenia tovaru, ako aj náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

Ceny

 Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien. Všetky ceny sú vrátane 20% dane z pridanej hodnoty (DPH). V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.

Reklamačný poriadok

Záručná doba

Na všetky výrobky je zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, okrem hodiniek značky Citizen, ktoré poskytujú záručnú dobu 5 rokov  pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak. Záručná doba sa začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový začína bežať záručná doba na nový tovar nanovo od jeho prevzatia.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

• prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením

• znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby

• používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa

• vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí

• zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)

• prepätím, napr. pri údere blesku, vplyvom magnetického poľa

• pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu

• mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.

• v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach

Reklamovaný tovar zašlite prípadne osobne zaneste na prevádzku

Hodinárstvo Karol Bohony

OD COOP Jednota

Trojičné námestie 9

917 01 Trnava

Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, originál záručný list, kópiu faktúry, popis poškodenia a Vaše kontaktné údaje – spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Tovar odporúčame poistiť. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.

O reklamácii sa rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty máte právo od zmluvy odstúpiť alebo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zákazník právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ  zákazníkovi vadný výrobok novým, alebo po dohode – výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu.

Storno objednávky:

Zrušenie objednávky pred odoslaním

Kupujúci môže svoju objednávku zrušiť najneskôr do doby vyskladnenia tovaru, a to e-mailom na adrese karol.bohony@gmail.com alebo telefonicky na tel. č.: +421 0940 370 260. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť meno, číslo objednávky a názov a Katalógové číslo objednaného tovaru.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.

V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 15 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet.

Vrátenie tovaru

Podľa § 12 zákona 108/2000 Z.z., môže spotrebiteľ zakúpený tovar vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 7 pracovných dní od jeho prevzatia. Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Tovar je potrebné vrátiť na poštovú adresu:

Hodinárstvo Karol Bohony

OD COOP Jednota

Trojičné námestie 9

917 01 Trnava

Tovar zasielajte prosím v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Pre vrátenie peňazí je potrebné, aby ste nám odoslali:

• tovar v originálnom balení, nepoškodený

• originál záručný list

• originál faktúru

• kópiu dokladu o prevzatí tovaru od kuriéra (kvôli dátumu doručenia)

Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru do 15 dní od odstúpenia od zmluvy a to bankovým prevodom.

Objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

• poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy

• tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

Ochrana osobných údajov:

 Pri objednávke nastane zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, pri ktorom odberateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov, bez ktorého nemôže dôjsť k uzavretiu obchodu. Zákazník zodpovedá za správnosť údajov, ktoré poskytol pri registrácií a rovnako aj za správnosť údajov poskytnutých pri vypĺňaní objednávky. Pre viac informácií kliknite na sekciu ochrana osobných údajov.

Záverečné ustanovenia

 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

Objednaním tovaru cez www.hodinarstvotrnava.sk alebo registrovaním na stránke, zákazník potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Ochrana osobných údajov

Podnikateľský subjekt Hodinárstvo Karol Bohony, IČO: 37232126,  zapísaný v Živnostenskom registri  pod vložkou č: 202-9917 (ďalej len predávajúci) ako prevádzkovateľ a majiteľ tejto internetovej stránky prehlasuje, že dodržiava a rešpektuje právo na súkromie a právo na ochranu osobných údajov. Akékoľvek osobné údaje získané prostredníctvom tejto internetovej stránky budú chránené bez možnosti ich zneužitia.

Prezeranie týchto webových stránok je verejne prístupné, väčšina obsahu nevyžaduje žiadnu identifikáciu alebo osobné údaje návštevníka. Len časť venovaná našim zmluvným partnerom si vyžaduje registráciu, ktorá podlieha predchádzajúcemu obojstrannému súhlasu. Tieto stránky obsahujú obchodné informácie určené výhradne užšiemu okruhu našich partnerov, ktorým zaručujeme, že osobné údaje nebudú žiadnym spôsobom zneužité, ani postúpené tretej osobe.

V prípade prepojení na cudzie lokality a domény použitých na našich stránkach nezodpovedáme za ochranu osobných údajov na týchto stránkach. Nezávislé webové lokality nepodliehajú našej kontrole, neschvaľujeme ich, nemôžeme prevziať zodpovednosť za akékoľvek použitie získaných osobných údajov, nie je nám známe akým spôsobom ochraňujú osobné údaje a ich uvedenie na našom webe nemožno pokladať za odporúčanie. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa preto vzťahujú len na našu internetovú stránku.

Tieto pravidlá zahŕňajú najmä zhromažďovanie a nakladanie s osobnými údajmi a so všeobecnými údajmi týkajúcimi sa osôb a firiem.

Získavanie osobných údajov, akými sú napríklad meno a osobná totožnosť návštevníka našej stránky, slúži výhradne na internú potrebu Hodinárstvo Karol Bohony pri zvyšovaní kvality našich služieb a zlepšovaní komunikácie s našimi partnermi.

Údaje, ktoré by mohli byť požadované pri registrácii sú predovšetkým meno, názov firmy, adresa, kontaktné údaje (telefón, fax, e-mail), identifikácia firmy (IČO, IČ DPH), ID registrovanej osoby, jej prihlasovanie meno a heslo, obchodné a platobné údaje, prípadne špecifikácia vzdelania a profesionálnej orientácie. Ako úplne dobrovoľná sa môže vyskytovať požiadavka na odborné komentáre, rady a osobné názory k niektorým otázkam.

V žiadnom prípade nebude akceptovaná aktivita detí na našich stránkach a prípadné získané informácie nebudú ukladané. Touto cestou tiež odporúčame rodičom, aby dohliadali na využívanie internetu ich deťmi.

V záujme optimalizácie a včasnej aktualizácie našej internetovej stránky pre jej návštevníkov si vyhradzujeme právo využívať získané všeobecné údaje ako interný marketingový nástroj. Ide najmä o automaticky monitorované údaje o frekvencii návštev jednotlivých stránok, štatistiky podľa prehliadačov, URL, resp. IP adresy a pod.

Pri organizovaní niektorých firemných podujatí, ako napríklad školenia, odborné semináre, prieskumy spokojnosti, obdobné ankety a pod. a pri adresnom poskytovaní aktuálnych partnerských informácií môžu byť použité aj získané osobné údaje. Slúžia tým Hodinárstvo Karol Bohony na urýchlenie a skvalitnenie vzájomnej komunikácie s partnermi, zjednodušenie obchodných a objednávkových procesov a k celkovému zefektívneniu využívania webovej stránky a sú využívané len na tieto účely. V žiadnom prípade nie sú a ani nebudú poskytované, predané či prenajaté tretej strane ani inak komerčne využívané.

Týmto prehlásením sa Hodinárstvo Karol Bohony zaväzuje využívať a ochraňovať získané osobné i všeobecné údaje podľa platnej legislatívy a dobrých mravov a zabrániť v rámci svojich možností akémukoľvek ich zneužitiu. V prípade akýchkoľvek zmien týchto pravidiel bude každá úprava uverejnená na tejto domovskej stránke.

X